Marketing network


MARKETING NETWORK
National sales call for new drugs
Area Name Phone
jiangsu Sangeryin 15375515503
Shangdong Changxinlin 15375515505
Northeast Office (Liaoning, Heilongjiang, Jilin) Liuyongwei 15856934601
Hebei Zhenghairong 13933871494
Shanxi Zhangguoyong 18092527467
Hunan Zhangdongxing 15375515520
Yunnan Liyunjie 15375515507
Shanxi Office (Shanxi, Xinjiang) Chenyan 18656088383
Shanghai Shixinmin 13386198899
Zhejiang Zhangerbiao 15375515577
Fujian Linhuo 18950247319
Beijing Office (Beijing, Tianjin) Li Zan 13011898477
Directly affiliated offices (Jiangxi, Guizhou, Chongqing, Guangxi, Gansu, Ningxia, Qinghai) Qiaozhikang 15375515523
Sichuan Chenkewu 15375515516
Hubei Lijing 15375515501
Henan Wangcongjie 15375515506
Guangdong Office (Guangdong, Hainan) Ynaghang 15856586636
National sales call for generic medicine
Sales area Manager Contact
Shaanxi Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang/td> Dong Zhengwan 13507607329
Jiangsu Jiang Chaozhong 13611597899
Guangdong Wu Guangan 18555021239
Henan Chenjie 13696733689
Jiangxi Hunan Yufeng 15375515517
Hubei Liuhongguang 15155269371
Shanxi neimenggu Xuwenjun 13865091929
Beijing Tianjin Hebei Shandong Zhejiang Fujian Hainan Xu Hui 15055205207
Chongqing sichuan Xizang  Xuelifeng 18980866468
Guangxi Liu HongZhuan 13788121230
Liaoning Heilongjiang Jilin Chenyuanyuan 13305694620
Yunnan Guizhou Zhouhanlin 13958583912

CopyRight © 2022 Anhui BBCA Pharmaceuticals Co., Ltd  Powered by:www.300.cn  SEO